Kennismakingsronde kwartiermaker

Maandag aan het einde van de middag vergadering van de stuurgroep. Voor kwartiermaker Saskia Gerritsen de eerste kennismaking met de stuurgroep. Het Programma van eisen Informatievoorziening en Automatisering wordt vastgesteld en wordt deze week verzonden naar Oost-Groningen en de provincie. Beide organisaties maken een offerte. De stuurgroep stemt in met een brief aan de gemeente Ten Boer, waarin de gemeente nogmaals wordt verzocht deel te nemen aan de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst. De voorzitter maakt wethouder Jan Bessembinders complimenten voor het bereikte onderhandelaarsakkoord over het Sociaal statuut.

 

Maandag aan het einde van de middag vergadering van de stuurgroep. Voor kwartiermaker Saskia Gerritsen de eerste kennismaking met de stuurgroep. Het Programma van eisen Informatievoorziening en Automatisering wordt vastgesteld en wordt deze week verzonden naar Oost-Groningen en de provincie. Beide organisaties maken een offerte. De stuurgroep stemt in met een brief aan de gemeente Ten Boer, waarin de gemeente nogmaals wordt verzocht deel te nemen aan de Gemeenschappelijke regeling RUD. De voorzitter maakt wethouder Jan Bessembinders complimenten voor het bereikte onderhandelaarsakkoord over het Sociaal statuut.

Dinsdag volgt voor Saskia Gerritsen de kennismaking met de projectgroep. Zij wisselt met de projectgroep van gedachten over de aandachtspunten voor komend halfjaar. Een goede discussie, die grote betrokkenheid van zowel de kwartiermaker als de projectgroepleden toont. Teneur: wij zijn op de goede weg, maar er moet nog heel veel gebeuren. Saskia gaat de komende weken een kennismakingsronde maken. Zij zal daarbij ook de werkvloer op gaan, om te horen hoe de medewerkers vergunning, toezicht en handhaving tegen de (inrichting van de) RUD aankijken. In de projectgroep worden de taakbladen van het functieboek doorgenomen.

’s Middags de agenda van de MT-groep op 6 december voorbereid.

Woensdag onder andere een gesprek met mijn provinciale collega Francisca de Jong. Zij neemt deel in het project Decentralisatie jeugdzorg. Informatie uitgewisseld. In beide projecten staat de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie centraal.

Donderdagmorgen met Saskia Gerritsen naar Veendam, waar het portefeuillehoudersoverleg van het VGG vergadert. Na de kennismaking met Saskia presenteer ik de stand van zaken van het project. De meeste wethouders dringen er op aan om de vaart erin te houden. Zij hechten er aan dat de RUD op 1 juli volgend jaar kan starten.

’s Middags de agenda en stukken voor de MT-groepvergadering verzonden.