Kemphaan terug als broedvogel

De kemphaan is weer terug als broedvogel in Groningen. Vorig jaar en ook dit jaar zijn broedgevallen vastgesteld in het Reitdiepgebied en in de polders langs het Zuidlaardermeer. De kemphaan lijkt baat te hebben bij het specifieke natuurbeheer in die gebieden waarbij het waterpeil is verhoogd. Daardoor is in de vochtige ondergrond veel voedsel, makkelijk voorhanden.

 

De kemphaan is weer terug als broedvogel in Groningen. Vorig jaar en ook dit jaar zijn broedgevallen vastgesteld in het Reitdiepgebied en in de polders langs het Zuidlaardermeer. De kemphaan lijkt baat te hebben bij het specifieke natuurbeheer in die gebieden waarbij het waterpeil is verhoogd. Daardoor is in de vochtige ondergrond veel voedsel, makkelijk voorhanden.

Spectaculaire weidevogel

De kemphaan is een spectaculaire weidevogel en hij zit het liefst in gebieden die in de winter en het voorjaar langere tijd onder water staan. Kemphanen zijn vooral bekend door de mannetjes die in het voorjaarschijngevechten houden met elkaar om de vrouwtjes kemphanen te versieren. De afgelopen jaren echter verdween de kemphaan als broedvogel uit ons land omdat er steeds minder geschikte landerijen voor de vogel overbleven. Door het gerichte weidevogelbebeheer en de inrichting van moeraslanden in Groningen zijn er inmiddels weer volop mogelijkheden voor de terugkeer van de kemphaan als broedvogel.