Kansen voor vlas en hennep in toekomstig landbouwbeleid

Vlas en hennep kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het toekomstige landbouwbeleid. Beide gewassen scoren uitstekend als het gaat om klimaat en milieu. Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de branchevereniging Vlas en Hennep.NL in samenwerking met de provincies Zeeland en Groningen. Volgens de onderzoekers verdienen de gewassen aandacht in het Nationaal Strategisch Plan, dat invulling geeft aan het nieuwe Europees landbouwbeleid, dat vanaf 2023 zal gelden. Ook gedeputeerde Henk Staghouwer van Landbouw ziet mogelijkheden voor de teelt van hennep en vlas als een toevoeging op de landbouw in Groningen.

Gezonde bodem

Vlas en hennep worden al eeuwenlang geteeld, maar op kleine schaal. Vlas wordt gebruikt om linnen van te maken maar vlas en hennep kunnen ook gebruikt worden in het nieuwe landbouwbeleid, waarbij een gezonde bodem, het klimaat en gewasbescherming een belangrijke rol spelen. Door hun diepe wortels kunnen de gewassen bijdragen aan een gezonde bodem en het vastleggen van CO2. Ook kunnen van deze materialen duurzame producten gemaakt worden, zoals kleding en isolatie- en bouwmaterialen. Een voordeel van vlas en hennep is dat er bij de teelt weinig chemische middelen worden gebruikt. Verder is bij het verbouwen van vlas en hennep minder mest en water nodig dan bijvoorbeeld bij aardappels en tarwe. Bovendien zijn de twee gewassen goed voor de biodiversiteit. Ze bieden een goede leefomgeving voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. 

Maatschappelijke meerwaarde

De onderzoekers van CLM zien volop kansen voor de productie van hennep en vlas maar de telers weten hier nog te weinig van te profiteren. Daarom moet de vraag naar vlas en hennep volgens hen gestimuleerd worden en moet de overheid de maatschappelijke meerwaarde belonen. In de bouwsector kunnen materialen op basis van vlas of hennep een goede vervanger worden van minder duurzame materialen, zoals glas-en steenwol en beton. De overheid kan in het Nationaal Strategisch Plan maatregelen opnemen die de teelt van vlas en hennep ondersteunen, zoals een toeslag aan de teler. Op die manier kunnen vlas en hennep onderdeel worden van een gezond bouwplan op akkerbouwbedrijven in heel Nederland.