Kansen N361 niet benut

De gemeenteraad van Winsum heeft maandagavond 24 januari besloten niet in te stemmen met het voorstel van haar college over de bijdrage aan de N361. Daarmee kan de unieke mogelijkheid om de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen structureel te verbeteren, nu niet volledig worden benut.

De gemeenteraad van Winsum heeft maandagavond 24 januari besloten niet in te stemmen met het voorstel van haar college over de bijdrage aan de N361. Daarmee kan de unieke mogelijkheid om de bereikbaarheid van Noordwest Groningen structureel te verbeteren, nu niet volledig worden benut.

Het college van Gedeputeerde Staten betreurt dit. Ze ziet nog wel kansen voor het noordelijk deel van het trac├ę Mensingeweer-Ranum. Het college heeft Provinciale Staten hierover in een brief ge├»nformeerd.