Jongeren presenteren plannen voor klimaatbestendige leefomgeving

Hoe kunnen we in onze leefomgeving inspelen op het veranderende klimaat, waarbij we enerzijds met wateroverlast te maken hebben en anderzijds met lange tijden van droogte? Die vraag kregen 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe voorgelegd voor het JongerenEvent Water & Klimaat, georganiseerd door het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). De leerlingen presenteerden hun plannen op donderdag 13 februari in de EnergyBarn op de Zernike Campus.

Jongeren spreken zich uit

Jongeren spreken zich steeds vaker uit over het klimaat, omdat ze zich zorgen maken over hun toekomst. Samen met het IVN hebben de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Drents Overijsselse Delta scholieren daarom de opdracht gegeven met vernieuwende plannen te komen voor hun leefomgeving, gericht op de veranderende weersomstandigheden.

Winnaars

De jury wees de leerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen aan als winnaars. Zij kwamen met een plan om het Raadhuisplein in Haren klimaatbestendig te maken, door er zonnepanelen te plaatsen, in combinatie met tegels die water opvangen, een fontein en veel groen. De prijs werd uitgereikt door gedeputeerde Nienke Homan van Groningen. De vakjury, die keek naar de praktische haalbaarheid van de plannen, riep de leerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen uit tot winnaars, voor hun plan om overtollig water in een fietstunnel af te voeren en op te slaan voor hergebruik. 

Tijdens de uitreiking werd ook een boek met een selectie van de uitgewerkte plannen overhandigd aan bestuurders van de samenwerkende partijen.