Jongeren bijeen in provinciehuis voor Provinciaal Jeugddebat

In het provinciehuis kwamen op donderdag 4 december zo'n vijftig jongeren bijeen voor het Provinciaal Jeugddebat. Deelnemers van zeven middelbare scholen uit de provincie Groningen debatteerden over werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en jongerenparticipatie. Het debat werd geleid door commissaris van de Koning Max van den Berg.

In het provinciehuis kwamen op donderdag 4 december zo'n vijftig jongeren bijeen voor het Provinciaal Jeugddebat. Deelnemers van zeven middelbare scholen uit de provincie Groningen debatteerden over werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en jongerenparticipatie. Het debat werd geleid door commissaris van de Koning Max van den Berg.

Probleemstelling

Voorafgaand aan het debat gingen de jongeren aan de slag met een probleemstelling rondom een van de vier onderwerpen. Tijdens het debat presenteerden ze de oplossing aan de Statenleden Doede de Vries (D66), Ton van Kesteren (PVV) en Jan Wolters (SP).

Middelbare scholen

De deelnemers waren afkomstig van het Alfa College Groningen, Ubbo Emmius Onstwedde en Stadskanaal, het Augustinuscollege Groningen, de RSG Ter Apel, het Werkman College Groningen, Leon van Gelder Groningen en Winkler Prins Veendam.

Nationaal Jeugddebat

Het debat in Groningen is de laatste in een reeks Provinciale Jeugddebatten, die in november en december plaatsvonden. Na ieder Provinciaal Jeugddebat worden er twaalf jongeren geselecteerd die mee mogen doen aan het Nationaal Jeugddebat op 20 april 2015 in de Tweede Kamer in Den Haag.