Jeugdzorg hoog op agenda van Staten

De woordvoerders jeugdzorg van de verschillende Statenfracties zijn in gesprek gegaan met instellingen, organisaties en beleids-verantwoordelijken werkzaam in de jeugdzorg. Dit gebeurde tijdens vier rondetafelgesprekken, gehouden op 9 en 16 september jl. De Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid verwacht door middel van deze gesprekken meer helderheid te krijgen in het werken van de keten en de verschillende verantwoordelijkheden. Met name de rol van provincie en gemeente stond centraal.

Balans opmaken

Door de rondetafelgesprekken heeft de commissie een beeld gekregen van het functioneren van de jeugdzorgketen op dit moment. Vraagpunten die aan de orde kwamen waren de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de jeugdzorgketen, verbeterpunten en de rol van de provincie hierin. Ook de rol tussen provincie en gemeente (verantwoordelijk voor de WMO) en de synergie tussen beiden is besproken. In totaal namen ruim 50 instellingen/ organisaties deel aan de rondetafelgesprekken.

Er werd onder meer gesproken over de autonomie van de professional, versimpeling, ontschotting van financieringsstromen en continu├»teit in de jeugdzorgketen. Daarnaast kwam het voorliggend veld, de vroegtijdige preventieve aanpak en het centraal stellen van de cli├źnt aan de orde. Ook sprak men over de plaats van huisartsen en de GGZ in de jeugdzorgketen. Het belang van samenwerking in de keten, onder andere in Centra voor Jeugd en Gezin werd in alle rondetafelgesprekken genoemd. Naar aanleiding van de gesprekken zal een rapport van conclusies en aanbevelingen worden opgesteld dat vervolgens wordt besproken in de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid. De woordvoerders verwachten dat de aanbevelingen ook van belang zijn voor het rijksbeleid.