Jan Bessembinders: “Kwaliteitsslag maken”

Jan Bessembinders is als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Groninger Gemeenten en wethouder van de gemeente Stadskanaal betrokken bij de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Wat vindt hij van het project?

Jan Bessembinders is als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Groninger Gemeenten en wethouder van de gemeente Stadskanaal betrokken bij de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdienst Groningen. Wat vindt hij van het project?

Kwaliteitsslag

“Landelijke ontwikkelingen, zoals decentralisatie van bevoegdheden volgens de Wabo, interbestuurlijk toezicht, fragmentatie en vrijblijvendheid van de handhaving, hebben ertoe geleid, dat het Rijk, IPO, VNGen de Unie van Waterschappen overeenstemming hebben over kwaliteitsverbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Ik kan mij vinden in het maken van die kwaliteitsslag. Als gemeenten zijn wij kwetsbaar bij de uitvoering van VTH-taken, vooral als het om complexe bedrijven gaat. Wij zetten daarom samen een robuuste professionele uitvoering van de omgevingstaken op poten. Gelukkig is de dwang van één RUD op de schaal van de provincie Groningen voorbij. Hoewel de provincie de regierol heeft, werken provincie en gemeenten nu samen aan achtereenvolgens de inhoud van de werkzaamheden en de vorm van de uitvoeringsorganisatie die daarbij past.”

Proces verloopt goed

“Het proces verloopt tot nu toe goed. Provincie en gemeenten werken nauw samen en er is een onafhankelijke projectleider. Wij zijn het samen eens geworden over de uitvoering van fasen 1 en 2 (missie en modellen) van het projectplan en nu bezig met het afronden van de inventarisatie van de VTH-taken en het wegen van verschillende organisatiemodellen.”

Aandachtspunten

“Voor mij zijn belangrijke aandachtspunten de Groninger maat van de kwaliteitscriteria en het kiezen van een uitvoeringsmodel op basis van afwegingscriteria. Ook is het voor mij belangrijk om de financiële en personele gevolgen goed in de gaten te houden. Tot slot vind ik het van belang dat de RUO praktisch werkbaar is.”

Prima samenwerking

“Tot dusver werken provincie en gemeenten prima samen. Ik vertrouw erop dat wij de doelstelling van kwaliteitsverbetering van VTH-taken tijdens het proces streng blijven bewaken.”