Jager Midwolde moet overlast voor omgeving minimaliseren

Jager Groep BV in Midwolde (gemeente Leek) mag de omgeving geen overlast meer bezorgen. In ieder geval niet meer dan normaal gesproken maatschappelijk aanvaardbaar is. Om dit te bereiken moet Jager meer maatregelen nemen dan nu het geval is. De provincie betrekt deze aangescherpte eisen nadrukkelijk in de milieuvergunning die we van plan zijn aan Jager te verlenen. We gaan er de komende jaren actief op toe zien dat deze eisen worden nageleefd.

Jager Groep BV in Midwolde (gemeente Leek) mag de omgeving geen overlast meer bezorgen. In ieder geval niet meer dan normaal gesproken maatschappelijk aanvaardbaar is. Om dit te bereiken moet Jager meer maatregelen nemen dan nu het geval is. De provincie betrekt deze aangescherpte eisen nadrukkelijk in de milieuvergunning die we van plan zijn aan Jager te verlenen. We gaan er de komende jaren actief op toe zien dat deze eisen worden nageleefd.

Gesprekken met omwonenden

Omwonenden hebben de milieuvergunning aan Jager twee keer met succes voor de rechter aangevochten. Jager Groep BV is nu samen met de omwonenden en de gemeente in gesprek om maatregelen te bespreken die de overlast kunnen minimaliseren. Gedeputeerde Mark Boumans neemt aan deze gesprekken deel. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een nieuwe uitrit van het terrein en/of het plaatsen van een loods om verspreiding van stof tegen te gaan.

Tijdelijke beschikking

Omdat Jager voldoet aan de milieuwet en –regelgeving moeten wij het bedrijf een milieuvergunning verlenen. Wij willen dit na afloop van de gesprekken snel gaan doen. In de afgelopen 2,5 jaar hebben wij een handhavingsbeschikking milieuvoorschriften aan Jager opgelegd. Dit type beschikking heeft een afloopdatum. De huidige beschikking loopt 1 juli af. De provincie zal op 26 juni een nieuwe beschikking met voorschriften vaststellen. De nieuwe beschikking vervalt op 1 maart 2013 of eerder wanneer de milieuvergunning in werking treedt.