Jaarlijks ruim negen miljoen voor cultuur in periode 2013-2016

De provincie Groningen gaat in de periode 2013-2016 ruim negen miljoen euro per jaar besteden aan cultuur. Dat is te lezen in de concept-cultuurnota die is uitgebracht. Culturele instellingen hadden na het vaststellen van het ontwerp-concept in september 2011, zes weken lang de tijd om te reageren. In de meeste gevallen ging het om aanvragen van subsidie, maar die worden pas afgehandeld als de definitieve cultuurnota in het voorjaar van 2012 verschijnt.

De provincie Groningen gaat in de periode 2013-2016 ruim negen miljoen euro per jaar besteden aan cultuur. Dat is te lezen in de concept-cultuurnota die is uitgebracht. Culturele instellingen hadden na het vaststellen van het ontwerp-concept in september 2011, zes weken lang de tijd om te reageren. In de meeste gevallen ging het om aanvragen van subsidie, maar die worden pas afgehandeld als de definitieve cultuurnota in het voorjaar van 2012 verschijnt.

Belangrijkste verandering

Vier reacties waren aanleiding om het ontwerp-concept van september 2011 te veranderen. De belangrijkste verandering in de huidige concept-cultuurnota is het plan om de Stichting Groninger AudioVisueel Archief (GAVA) en de Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) volledig te laten samengaan met de Groninger Archieven. De provincie gaat nog met beide stichtingen om de tafel, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vooralsnog blijven de jaarlijkse subsidies van 30.500,- euro voor de Stichting GAVA en 10.000,- euro voor de Stichting OVCG, gehandhaafd.

En nu?

Het college van Gedeputeerde Staten moet de concept-cultuurnota nog voorleggen aan Provinciale Staten. Naar verwachting gaan zij akkoord, waarna de definitieve cultuurnota in maart 2012 vastgelegd wordt. In april 2012 horen de culturele instellingen of zij subsidie ontvangen of niet. Tegen deze besluiten kunnen ze bezwaar maken.

Lees meer over de cultuurnota 2013-2016 in het dossier Cultuur.