Jaarlijks een half miljoen voor fittere Groningers

Groningers moeten meer bewegen en sporten om gezonder te worden. Daarom investeert de provincie de komende vier jaar jaarlijks een half miljoen euro in sport en bewegen. In overleg met het Sportplein Groningen en gemeenten is de sport- en beweegvisie opgesteld. Deze visie moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Groningers moeten meer bewegen en sporten om gezonder te worden. Daarom investeert de provincie de komende vier jaar jaarlijks een half miljoen euro in sport en bewegen. In overleg met het Sportplein Groningen en gemeenten is de sport- en beweegvisie opgesteld. Deze visie moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Te zwaar

Nu is bijna de helft van de Groningers te zwaar. Door te sporten en te bewegen worden ze fitter en krijgen ze meer grip op hun toekomst. Sporten biedt bovendien kansen om mee te doen in de maatschappij. De provincie vindt dan ook dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Meedoen

De belangrijkste uitgangspunten van de sport- en beweegvisie zijn kennis delen over sport en het inzetten van (breedte)sport als middel om inwoners deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op kwetsbare groepen, sporttalent en sportevenementen die mensen stimuleren om te gaan of te blijven bewegen. Daarnaast wil de provincie gemeenten helpen om het buiten sporten te stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe je de omgeving zó kunt inrichten zodat deze uitnodigt om in beweging te komen of te blijven.

Sportplein Groningen

Voor kennis en informatie op het gebied van sport kunnen verenigingen en sporters terecht bij het Sportplein Groningen. Dit samenwerkingsverband van negen sport-, onderwijs- en sportorganisaties houdt zich bezig met het stimuleren van sport en bewegen in onze provincie. Samen zijn zij verantwoordelijk voor voorlichting op het gebied van sport en bewegen. De komende jaren gaat Sportplein Groningen nog meer samenwerken met gemeenten en het bedrijfsleven.