Iwan van der Leest ontvangt 250e subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten

Iwan van der Leest uit Groningen ontving vandaag de 250e bijdrage uit de subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG). De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan gebouwen in de aardbevingsgemeenten die rijksmonument zijn. Gedeputeerde Mirjam Wulfse overhandigde aan de heer Van der Leest een cheque van € 24.500 voor het vervangen van de dakleien en het zinkwerk van het monument waarin hij woont. 

Uitreiking cheque onderhoud monument door gedeputeerde Mirjam Wulfse

Onderhoud monumenten

In 2018 startte een proef met subsidie voor regulier en groot onderhoud van monumenten in het aardbevingsgebied. Het geld hiervoor werd beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Meer dan 250 monumenteigenaren maakten intussen al gebruik van de subsidie voor regulier onderhoud. In maart 2019 werd opnieuw geld beschikbaar gesteld voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen. Ook in 2020 is voor beide regelingen weer geld beschikbaar.

Behoud erfgoed

De provincie en het Rijk vinden het behoud van erfgoed belangrijk. Met de subsidieregelingen worden eigenaren van monumenten gestimuleerd om op tijd onderhoud te plegen aan hun monument. Bij de provincie bestaan twee subsidieregelingen voor het onderhoud aan monumenten: één voor regulier onderhoud en één voor groot onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen.  Het gaat om de regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en de Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG). In totaal is er tot nu toe met deze subsidies zo'n € 1,3 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan rijksmonumenten in de provincie en specifiek in het aardbevingsgebied.