IT Academy Noord-Nederland krijgt ruim 2,3 miljoen van provincie

De provincie Groningen ondersteunt de IT Academy Noord-Nederland. Dit project is ontwikkeld door IBM Services Center Benelux in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. De IT Academy biedt studenten, werkzoekenden en zij-instromers de gelegenheid een IT-opleiding te volgen én werk te vinden in het Noorden. Het doel van de IT Academy is om talent te behouden voor de regio en nieuwe IT-ontwikkelingen een impuls te geven. De provincie verstrekt een subsidie van 2.325.000 euro aan het project, dat in totaal 8.650.000 euro kost.

 

De provincie Groningen ondersteunt de IT Academy Noord-Nederland. Dit project is ontwikkeld door IBM Services Center Benelux in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. De IT Academy biedt studenten, werkzoekenden en zij-instromers de gelegenheid een IT-opleiding te volgen én werk te vinden in het Noorden. Het doel van de IT Academy is om talent te behouden voor de regio en een impuls te geven aan nieuwe IT-ontwikkelingen. De provincie verstrekt een subsidie van 2.325.000 euro aan het project, dat in totaal 8.650.000 euro kost.

Krapte aan personeel

Nu geldt voor afgestudeerden en werkzoekenden met een IT-achtergrond dat zij zeer moeizaam aan het werk komen in het Noorden. De komst van de IT Academy zorgt ervoor dat deze groep een passende opleiding krijgt die voor  hogere functies op de IT-arbeidsmarkt wordt gevraagd. In deze sector wordt de komende jaren bovendien een krapte aan geschikt personeel verwacht, onder meer vanwege de vergrijzing van het huidige personeel en de kleine instroom in het IT-onderwijs.

Samenwerking Noord

In het noordelijke samenwerkingsverband Samenwerking Noord hebben vierentwintig (semi-)publieke organisaties de handen ineengeslagen om gezamenlijk als werkgevers de dreigende tekorten op de IT-arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met de komst van de IT Academy wordt ook een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de noordelijke IT-sector.

Scholingsprojecten

De IT Academy richt zich in eerst instantie op educatie. Bedrijven en kennisinstellingen uit de regio zorgen voor kennis, faciliteiten en menskracht. Het streven van de IT Academy is om in 2014 drie grote scholingsprojecten uit te voeren. Het aantal deelnemers per scholingstraject ligt gemiddeld op 100. In de jaren 2015 en 2016 groeit het aantal scholingsprojecten naar respectievelijk zes en negen projecten.