Inzendingen Tine Clevering- Meijer Prijs 2010

De Tine Clevering-Meijer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen wordt dit jaar uitgereikt in de categorie letteren. Deze aanmoedigingsprijs is bedoeld voor mensen die op een originele manier met taal en literatuur bezig zijn en/of anderen daarin stimuleren, zonder dat zij hiervoor betaald worden. Groningers worden uitgenodigd om initiatieven van personen of instellingen ter beoordeling voor te leggen aan de jury. Deze inzending moet vóór 15 april 2010 in het bezit zijn van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. U kunt uw inzending ook mailen naar: rein.de.vries@provinciegroningen.nl.

Tine Clevering-Meijer Prijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt initiatieven van vrijwilligers en amateurs op het terrein van cultuur en natuurbehoud in de eigen provincie. Om deze mensen eens voor het voetlicht te brengen heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen een prijs ingesteld, genaamd de Tine Clevering-Meijer Prijs. De onderscheiding wordt ieder jaar uitgereikt op een werkterrein dat binnen de doelstelling valt, te weten: letteren; beeldende kunst; muziek; theater; natuurbehoud en geschiedenis.

De prijsuitreiking

Op dinsdag 18 mei reikt Max van den Berg (commissaris van de koningin in de provincie Groningen) de prijs uit aan de winnaar. De prijs bestaat uit een beeldje van de kunstenaar Eddy Roos en een bedrag van vijfduizend euro. De jury bestaat uit Ab Meijerman (voorzitter), Jacqueline Clements, Jan Brouwer, Herman Sandman en Ronald Ohlsen, ondersteund door het secretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rein de Vries (rein.de.vries@provinciegroningen.nl /  telelefoon: 050 - 316 49 13).  Of kijk op de site van het Prins Bernard Cultuurfonds