Inwoners Ulrum houden zelf het dorp leefbaar

In Ulrum gaan de bewoners de komende jaren zelf aan de slag om het dorp leefbaar te houden. Verouderde panden worden aangepakt, het park wordt aantrekkelijker gemaakt en er komt een jachthaven. De plannen maken deel uit van het project Ulrum 2034. Op vrijdag 14 maart ondertekenden Dorpsbelangen Ulrum, de gemeente De Marne, de provincie Groningen en woningcorporatie Wierden en Borgen de samenwerkingsovereenkomst voor het project.

In Ulrum gaan de bewoners de komende jaren zelf aan de slag om het dorp leefbaar te houden. Verouderde panden worden aangepakt, het park wordt aantrekkelijker gemaakt en er komt een jachthaven. De plannen maken deel uit van het project Ulrum 2034. Op vrijdag 14 maart ondertekenden Dorpsbelangen Ulrum, de gemeente De Marne, de provincie Groningen en woningcorporatie Wierden en Borgen de samenwerkingsovereenkomst voor het project.

In een la

In 2010 ging Dorpsbelangen Ulrum aan de slag met het ontwikkelen van een plan om de leefbaarheid in het dorp ook in de toekomst te waarborgen. "We kwamen er achter dat de traditionele manier van plannen indienen niet meer werkt", aldus Roelof Noorda van Dorpsbelangen. "Vroeger diende je als dorp een plan in bij de gemeente, die daar vervolgens mee aan de slag ging. De laatste jaren merkten we dat die plannen steeds vaker in een la op het gemeentehuis belandden".

Lotuspark

Een eerste wapenfeit van de nieuwe aanpak is de aanleg van het Lotuspark, een speeltuin waar kinderen mét en zonder handicap samen kunnen spelen.  Het geld voor het terrein kwam bijeen dankzij een lening van een aantal particulieren uit het dorp en een subsidie van de gemeente. Vervolgens kwam er een subsidie van het Waddenfonds voor de inrichting van het terrein en daarna volgden al snel andere subsidieverstrekkers. De speeltuin moet in mei 2014 klaar zijn.

Inmiddels is er veel belangstelling voor deze aanpak van dorpen uit andere krimpgebieden. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is geïnteresseerd.