Groningers kunnen mening geven over provinciale democratie

Hoe staat onze provinciale democratie ervoor? Welke ruimte willen en krijgen Groningers om mee te denken en mee te beslissen over wat er in de provincie gebeurt? Wat doet de provincie Groningen goed in samenspraak met inwoners en waar moet de provincie juist mee aan de slag? Via de 'Quick Scan Provinciale Democratie' wil de provincie dat onderzoeken, om zodoende inwoners op een goede manier te kunnen betrekken en invloed te geven op plannen.

Vragenlijst

Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst van de Quick Scan invullen. Dat kan tot 26 november 2021. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. 

Vervolg

Op basis van de uitkomsten gaat de provincie met een ‘Expeditie Participatie’ verder in gesprek met inwoners over de manier waarop zij betrokken willen en kunnen zijn bij plannen voor de toekomst van de provincie. 

Meer over de Quick Scan

Om provincies te ondersteunen bij het ontwikkelen van goed participatiebeleid heeft het programma Democratie in Actie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de provincies de 'Quick Scan Provinciale Democratie' ontwikkeld. Bekijk ook de YouTube-video voor meer uitleg over de Quick Scan.