Investeringsfonds voor bedrijfsleven in voorjaar 2015 beschikbaar

Het investeringsfonds van 50 miljoen euro voor het Groninger midden- en kleinbedrijf (mkb) treedt naar verwachting in het voorjaar van 2015 in werking. Het voorstel om het fonds in te stellen wordt op 10 december besproken door Provinciale Staten, waarna ook het Rijk nog goedkeuring moet geven. Het investeringsfonds vult andere fondsen voor het bedrijfsleven aan en is ervoor bedoeld om de economie in Groningen te stimuleren.

Het investeringsfonds van 50 miljoen euro voor het Groninger midden- en kleinbedrijf (mkb) treedt naar verwachting in het voorjaar van 2015 in werking. Het voorstel om het fonds in te stellen wordt op 10 december besproken door Provinciale Staten, waarna ook het Rijk nog goedkeuring moet geven. Het investeringsfonds vult andere fondsen voor het bedrijfsleven aan en is ervoor bedoeld om de economie in Groningen te stimuleren.

Lees meer over het Investeringsfonds Groningen in het bericht van 7 januari 2014.