Investering van 7 miljoen voor duurzame energie Eemsdelta

Zes gemeenten, zeven bedrijven, twee kennisinstellingen en vijf maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten in het Energie Transitiepark (ETP) Eemsdelta. Deze partijen willen samen zeven miljoen euro investeren in dit ruim vier jaar durende project.

Zes gemeenten, zeven bedrijven, twee kennisinstellingen en vijf maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten in het Energie Transitiepark (ETP) Eemsdelta. Deze partijen willen samen zeven miljoen euro investeren in dit ruim vier jaar durende project. Op die manier willen zij bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regio. De deelnemende bedrijven nemen bijna 70 procent van de kosten voor eigen rekening. De daadwerkelijke start van dit project hangt af van toekenning van een bijdrage uit het Waddenfonds. De provincie Groningen vraagt om een bijdrage van 2,2 miljoen euro uit dit fonds.

Krachten bundelen

De Eemsdelta is uniek, omdat vrijwel nergens in het Waddengebied de spanning tussen natuur en sociaaleconomische ontwikkeling zo groot is als hier. De Eemsdelta is een gebied:

  • waar twee groeiende industriegebieden Eemshaven en Delfzijl dichtbij kwetsbare natuurgebieden liggen;
  • de industrie sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid en kosten van energie;
  • met een noodzaak voor de overgang naar een duurzame energievoorziening;
  • met forse bevolkingskrimp.

Alleen een volledige aanpak kan leiden tot oplossingen die de spanning tussen economie en ecologie verminderen en die een duurzame economische ontwikkeling van de Eemdeltaregio mogelijk maken.

Deelprojecten

De eerste fase van Energie Transitiepark Eemsdelta bestaat uit vijf deelprojecten:

  • duurzaam innovatieproject Eemsdelta Green II;
  • milieu-investeringsproject Duurzame aluminiumketen Delfzijl;
  • innovatieproject Magnegas waterzuivering voor het Waddengebied;
  • innovatieproject Algen voor een schoner Wad;
  • kennisproject Duurzaamheidsmonitor Eemsdelta.

Deze projecten moeten leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen industrie, kennisinstellingen en overheden, een duurzame energievoorziening op industrieterreinen in de Eemsdelta en minder schade door industrie op het Wad. Met de Duurzaamheidsmonitor kunnen de regionale overheden straks beoordelen of de investeringen inderdaad leiden tot de gewenste duurzame ontwikkeling in de regio, zowel op ecologisch als op sociaal economisch gebied.