Into Nature wordt platform voor kunst en natuur in het Noorden

De Drentse kunstmanifestatie 'Into Nature' wil een platform worden voor cultuur en natuur in de noordelijke provincies. Kunstenaars, kunstorganisaties, kunstopleidingen en natuurorganisaties moeten hier elkaar in de toekomst vinden. Ook is hier ruimte voor cultureel talent uit Noord-Nederland en lesprogramma's. De provincie betaalt hier € 80.000 aan mee vanuit het programma We The North. We the North is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. 

Landelijk niveau

Into Nature is een manifestatie van beeldende kunst in het landschap dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd door het Drents Museum en de Stichting Kunst & Cultuur. De manifestatie heeft nu drie keer plaatsgevonden en heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een kunsttentoonstelling van landelijk niveau. Op de tentoonstelling gaan kunstenaars in op actuele vragen over de verhouding tussen natuur, cultuur en landschap. 

We the North

We The North is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Met nieuwe vormen van samenwerking willen de overheden een groter publiek bereiken. Ook willen de overheden door onderling het cultuurbeleid meer op elkaar af te stemmen de samenwerking met het Rijk verbeteren.