Intentieverklaring ondertekend

Doordat ik de griep kreeg, was er 19 december blog, omdat er die week toch veel gebeurde toch nog even een terugblik.

 

Doordat ik de griep kreeg, was er 19 december blog, omdat er die week toch veel gebeurde toch nog even een terugblik.

Het was de week van de Derde Bestuursconferentie op vrijdag 17 december. Een spannende week, omdat gedeputeerde Mark Boumans zo veel mogelijk handtekeningen onder de intentieverklaring wilde krijgen. Daarom voerde hij 's maandags gesprekken met zes wethouders. Op dinsdag voerde hij nog een gesprek onder vier ogen met wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen. Naar aanleiding van de gesprekken heb ik de tekst van de intentieverklaring op een aantal punten aangepast. In de loop van de week toonden steeds meer colleges de bereidheid om de intentieverklaring te tekenen.

Ondertussen stak de griep de kop op. Besloten om vanuit huis te gaan werken en alleen voor het hoogstnoodzakelijke naar het werk te gaan. Zo zat ik donderdags met hoge koorts bij het gesprek tussen gedeputeerde Mark Boumans en Lenie Kootstra en een delegatie van de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden (BVC). Koos v.d. Broek deed namens de BVC de aftrap en benadrukte het belang dat de BVC hecht aan een volledig advies. Mark Boumans toonde daar alle begrip voor en daarmee ontstond er een basis voor een zeer constructief gesprek, waar beide partijen oog en oor hadden voor elkaars belangen. Afgesproken is dat de colleges van B&W en GS wordt verzocht in het tweede kwartaal een adviesaanvraag aan de ondernemingsraden te doen, waarin de onderwerpen zijn opgenomen die de BVC voor een volledig advies noodzakelijk vindt.

Vrijdag was dan de Derde Bestuursconferentie. Elke deelnemer kreeg als welkom een kop koffie of thee en een petit four met RUD-logo. Mark Boumans verrichtte de opening en wethouder Jan Bessembinders sprak na Mark Boumans. Beide heren zeiden dat met de ondertekening van de intentieverklaring de koers is bepaald en dat er vanaf nu vooruit wordt gekeken. Daarna ondertekenden 20 wethouders en de gedeputeerde de 'Intentieverklaring takenpakket en organisatievorm RUD Groningen.' Voor de aanwezige projectgroepleden een hele opluchting. Eindelijk fasen 1 en 2 afgerond!

De week erna nog activiteiten om de fasen 1 en 2 netjes af te ronden: het gereedmaken van de negende nieuwsbrief en een brief aan de colleges van B&W en GS over de intentieverklaring.

Met kerngroeplid Jan van Dijk al vooruitgekeken naar de projectfasen 3 en 4. Dat wordt een hele klus. In januari ligt het accent op het bemensen van de zes werkgroepen, die er komen en op het starten van een paar werkgroepen.

Tot slot wens ik alle lezers van dit blog een goed en gezond 2012!