Intensieve samenwerking bedrijfsvoering noordelijke provincies

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor een Shared Service Center. Het Shared Service Center is bedoeld om de dienstverlening binnen de organisaties zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren. Door op het gebied van bedrijfsvoering samen te werken kunnen de provincies effectiever en efficiënter werken. Deze vorm van samenwerking tast de bestuurlijke autonomie van de drie provincies niet aan.

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor een Shared Service Center. Het Shared Service Center is bedoeld om de dienstverlening binnen de organisaties zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren. Door op het gebied van bedrijfsvoering samen te werken kunnen de provincies effectiever en efficiënter werken. Deze vorm van samenwerking tast de bestuurlijke autonomie van de drie provincies niet aan.

Centraal en decentraal

Het Shared Service Center is een aparte ondersteuningseenheid. Binnen deze eenheid gaan medewerkers deels centraal en deels decentraal werken, vanuit de bestaande provinciehuizen. Het gaat hierbij om medewerkers van de financiële administratie, personeel- en salarisadministratie, grafische dienstverlening, geografische informatiesystemen, inkoop en arbeidsvoorwaarden/rechtspositie en fiscaliteit.

Positieve ervaringen

Samenwerking tussen medewerkers van de provincies is niet nieuw. Positieve ervaringen hiermee hebben ertoe geleid dat er onder leiding van de drie provinciesecretarissen onderzoek is gedaan naar een meer structurele vorm van samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een samenwerkingsmodel; het Shared Service Center.

Planning besluitvorming

De komende periode worden de voor- en nadelen, de kosten en baten van een Shared Service Center verder uitgewerkt. Naar verwachting nemen de provincies eind 2012 een besluit over de invoering van een Shared Service Center.