Integraal Kindcentrum Glimmen en wijkteams Haren krijgen subsidie

Glimmen krijgt een Integraal Kindcentrum (IKC), waar behalve onderwijs ook buitenschoolse opvang en kinderopvang aangeboden wordt. Verder komen er wijkteams in Haren, om de sociale samenhang in de buurten te bevorderen. Het gaat om twee projecten van de gemeente Haren die worden ondersteund door de provincie met in totaal ruim 55.000 euro. Het geld komt uit een budget dat bedoeld is om de leefbaarheid te verbeteren in gebieden die niet tot de krimpregio's behoren.

 

Glimmen krijgt een Integraal Kindcentrum (IKC), waar behalve onderwijs ook buitenschoolse opvang en kinderopvang aangeboden wordt. Verder komen er wijkteams in Haren, om de sociale samenhang in de buurten te bevorderen. Het gaat om twee projecten van de gemeente Haren die worden ondersteund door de provincie met in totaal ruim 55.000 euro. Het geld komt uit een budget dat bedoeld is om de leefbaarheid te verbeteren in gebieden die niet tot de krimpregio's behoren.

Gezin en werk combineren

Het IKC komt in het gebouw van de Quintusschool, een nieuwe samenwerkingsschool in Glimmen. Door zowel onderwijs als opvang aan te bieden geeft de school de ouders de mogelijkheid om gezin en werk te combineren.

Meer betrokkenheid in de buurt

De gemeente Haren heeft afgelopen jaar succesvol geƫxperimenteerd met de inzet van wijkteams. De leden van de teams onderhouden nauwe contacten met de inwoners en helpen ze bijvoorbeeld met hun vragen over zorg, werk en inkomen. Het is gebleken dat de inwoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt. In het project gaat de gemeente verder met het ontwikkelen van de wijkteams.

Haren is een van de elf gemeenten buiten de krimpgebieden die een bijdrage krijgen van de provincie ter verbetering van de leefbaarheid. Ook Winsum, Ten Boer, Groningen, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn kunnen een subsidie tegemoet zien.