Inspraakperiode Ontwerp Natuurbeheerplan 2013 op 1 mei van start

Vanaf 1 mei start de inspraakperiode voor het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2013. Dit plan geeft aan in welke gebieden grondeigenaren subsidie kunnen aanvragen voor het beheer van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Groningen. Iedereen kan tot en met 12 juni 2012 schriftelijk of mondeling bedenkingen indienen over de inhoud van het plan.

Vanaf 1 mei start de inspraakperiode voor het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2013. Dit plan geeft aan in welke gebieden grondeigenaren subsidie kunnen aanvragen voor het beheer van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Groningen. Iedereen kan tot en met 12 juni 2012 schriftelijk of mondeling bedenkingen indienen over de inhoud van het plan.

Subsidie voor natuurbeheer

Het plan bevat een tekst en zes kaarten. Per perceel is aangegeven voor welk doel en bijpassend natuurbeheer grondeigenaren en grondgebruikers subsidie kunnen aanvragen. Er zijn twee subsidieregelingen voor natuurbeheer. Dat zijn de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Het is nog niet bekend hoeveel geld er voor beide subsidieregelingen beschikbaar is in 2013. Dat bepaalt het college van Gedeputeerde Staten in september, nadat het Natuurbeheerplan 2013 definitief is vastgesteld. De hoogte van het budget hangt ook af van de rijksbezuinigingen op het gebied van natuur. De openstelling van de subsidieregelingen is eind van dit jaar.

Inspraak

U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen 2013 digitaal bekijken op onze website en op de website van het informatiepunt van de Dienst Landelijk Gebied. Wilt u het plan liever op papier inzien? Dat kan in het Provinciehuis, St. Jansstraat 4 in Groningen en in het kantoor van de Dienst Landelijk Gebied, Trompsingel 1 in Groningen. Voor meer informatie over de inspraakprocedure en hoe u bedenkingen kunt indienen over het plan, lees de bekendmaking op onze website.