Inspraak over verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbroek van start

De N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. Hoe de weg eruit komt te zien, welke gevolgen dit heeft voor de omgeving en hoe de procedure verloopt staat in het Ontwerptracébesluit . Het Ontwerptracébesluit is nu vastgesteld en ligt van woensdag 9 februari tot en met dinsdag 22 maart 2011 ter inzage op verschillende locaties in Groningen en Drenthe. Rijkswaterstaat organiseert begin maart informatieavonden waar belangstellenden terecht kunnen met vragen en kunnen inspreken.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. Hoe de weg eruit komt te zien, welke gevolgen dit heeft voor de omgeving en hoe de procedure verloopt staat in het Ontwerptracébesluit . Het Ontwerptracébesluit is nu vastgesteld en ligt van woensdag 9 februari tot en met dinsdag 22 maart 2011 ter inzage op verschillende locaties in Groningen en Drenthe. Rijkswaterstaat organiseert begin maart informatieavonden waar belangstellenden terecht kunnen met vragen en kunnen inspreken.

Reacties

Alle belangstellenden kunnen mondeling en schriftelijk inspreken tot en met 22 maart 2011. Daarna beoordeelt de minister van Infrastructuur en Milieu alle binnengekomen inspraakreacties en adviezen. Op basis hiervan stelt zij, in overeenstemming met de minister van Economie, Landbouw en Innovatie, het zogenaamde tracébesluit vast.

Doorstroming

De N33 tussen Assen en Zuidbroek is een gevaarlijke eenbaansweg. Het verkeer stroomt er niet goed door, onder meer door het grote aantal vrachtwagens op de weg. Rijkswaterstaat wil daarom, samen met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen-Zuid en Zuidbroek verdubbelen.

Meer informatie over de N33 en de informatieavonden is te vinden op  www.rijkswaterstaat.nl/N33.