Inspiratieboek Dorpen in Groningen met tips voor ontwikkelingen van dorpen

Hoe ziet je dorp eruit en hoe ontwikkel je je omgeving op zo'n manier dat het in bij het karakter van het dorp past? Tips hiervoor staan in het inspiratieboek 'Dorpen in Groningen'. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk overhandigde op 7 maart het eerste exemplaar van het boek aan de Vereniging Groninger Gemeenten en Vereniging Groninger Dorpen tijdens het symposium Dorpen in Groningen.

Karakter van het dorp

Het inspiratieboek Dorpen in Groningen helpt inwoners, gemeenten en andere partijen om samen te werken aan de kwaliteit van de dorpen in Groningen. In de provincie Groningen liggen veel bijzondere  dorpen met fraaie panden en schilderachtige plekken. Van veel dorpen is de oorspronkelijke dorpsstructuur nog onaangetast en is de ontstaansgeschiedenis nog in het landschap af te zien. Dit maakt onze provincie bijzonder. Als er in deze dorpen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, is het belangrijk dat deze bij het karakter van het dorp passen.

Eigen initiatief

Dorpen in Groningen is een interactief document, dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel 'dorpstypen en karakteristieken' nodigt uit om het eigen dorp te ontdekken. Het tweede deel 'tips en koppelkansen' helpt bij het maken van plannen die passen bij het karakter van het dorp. Het boek is tot stand gekomen in opdracht van de provincie Groningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gebaseerd op het gelijknamige Dorpen in Groningen uit 1987 van de voormalige Provinciale Planologische Dienst van de provincie Groningen. Het oude boek is aangepast aan de veranderde maatschappelijke context, waarin gemeenten steeds meer ruimte bieden aan dorpsbewoners die met eigen initiatieven komen.