Inrichtingsfase Regionale Uitvoeringsdienst Groningen komt op gang

Tijdens de vakantieperiode heeft de kerngroep hard doorgewerkt aan de voorbereiding van projectfase 5. Vanzelfsprekend zijn Gea Koeling, Jan Smittenberg en ik ook met vakantie geweest. Daar waren wij ook toe na keihard werken om de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan voor de zomervakantie naar de colleges te sturen. Het was voor ons dan ook een hele opluchting toen de stuurgroep daarvoor 10 juli groen licht gaf.

 

Tijdens de vakantieperiode heeft de kerngroep hard doorgewerkt aan de voorbereiding van projectfase 5. Vanzelfsprekend zijn Gea Koeling, Jan Smittenberg en ik ook met vakantie geweest. Daar waren wij ook toe na keihard werken om de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan voor de zomervakantie naar de colleges te sturen. Het was voor ons dan ook een hele opluchting toen de stuurgroep daarvoor 10 juli groen licht gaf.

Dit blog blikt niet terug op de afgelopen week. Ik schets de belangrijkste ontwikkelingen die sinds mijn laatste blog voor de zomervakantie hebben plaatsgevonden.

Tijdens de zomervakantie hebben onze projectleider Personeel Raymond Meijers en ik twee keer overleg gehad met de vakbonden over het Sociaal statuut. Op 29 augustus lag er een concept dat wij aan onze achterbannen hebben voorgelegd. Vorige week bleek dat beide partijen op een aantal punten nog aanpassingen willen. De geplande vergadering van het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) op 25 september gaat daarom niet door. Op die datum overleggen Raymond en ik met de bonden over de discussiepunten. Ik hoop dat wij daarna op zo'n kort mogelijke termijn een vergadering van het BGO kunnen plannen.

De Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden wordt omgevormd tot een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De BOR wordt voor de kwartiermaker/beoogd directeur aanspreekpunt tot het moment dat de RUD zelf een ondernemingsraad heeft.

Op 7 september vonden de tweede ronde sollicitatiegesprekken voor de kwartiermaker/beoogd directeur plaats. Volgende week heeft de selectiecommissie een tweede gesprek met één van de kandidaten. Het streven is dat de kwartiermaker/beoogd directeur 1 november aan het werk gaat. De komende weken zal blijken of dat haalbaar is.
Tot de indiensttreding van de kwartiermaker/beoogd directeur vervul ik de functie van kwartiermaker.

Op 17 september heeft de stuurgroep het Projectplan fase 5 vastgesteld. De kerngroep heeft in de afgelopen maanden al voorbereidend werk gedaan, zodat er een vliegende start met de inrichting van de RUD kan worden gemaakt. Er is nog heel wat werk aan de winkel voordat de RUD operationeel is.

Er wordt hard gewerkt aan de programma's van eisen voor de huisvesting, Informatisering en Automatisering en overige ondersteunende werkzaamheden. Zo gauw die door de stuurgroep zijn goedgekeurd, kan aan de aanbieders een offerte worden gevraagd.

De gemeenten Grootegast en Ten Boer willen niet deelnemen in de Gemeenschappelijk regeling RUD. Met beide gemeenten vinden op bestuurlijk niveau gesprekken plaats om hun alsnog te bewegen deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Lukt het niet die gemeenten te overtuigen, dan worden zij een 'witte vlek'. Dit kan tot gevolg hebben dat hun bevoegdheden voor het milieutakenpakket per 1 januari 2013 worden overgedragen aan de provincie. Een algemene maatregel van bestuur, die dit mogelijk maakt, wordt binnenkort door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

In mijn volgende blogs blik ik weer terug op mijn activiteiten in de week daaraan voorafgaand.