Inrichting Onner- en Oostpolder afgerond

De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen Haren en Noordlaren is klaar. Hiermee is de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 1300 voetbalvelden (875 hectare). De polders hebben een belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. De landinrichtingscommissie Haren heeft de inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen Haren en Noordlaren is klaar. Hiermee is de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 1300 voetbalvelden (875 hectare). De polders hebben een belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. De landinrichtingscommissie Haren heeft de inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

Zomerpolders

De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit houdt in dat er in de winter water wordt 'ingelaten' zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben. De polders komen straks in beheer bij Het Groninger Landschap.

Ontwikkeling Zuidlaardermeergebied

De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk om de natuur rondom Zuidlaardermeer nog verder te ontwikkelen. Dit <link www.natura2000.nl - external-link "Koppeling verwijst naar een externe website">Natura 2000-gebied </link>wordt op Europees niveau beschermd. De investeringen in natuur leveren zichtbaar resultaat op. Het Zuidlaardermeergebied is een paradijs voor zeearenden, witwangsterns en vele andere soorten. Vele wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers genieten volop van het gebied.

Landinrichtingscommissie Haren

De landinrichtingscommissie Haren werkt sinds 1998 aan maatregelen op het gebied van natuur, landbouw, water en recreatie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers namens de landbouw, natuur, de gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s. Het projectmanagement is in handen van <link www.dienstlandelijkgebied.nl - external-link "Koppeling verwijst naar een externe website">Dienst Landelijk Gebied</link>.