Inrichting oermoeras Dannemeer begonnen

Een gebied ter grootte van 600 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer wordt de komende twee jaar omgevormd tot ‘oermoeras’. We zijn daar deze maand mee begonnen. Tegelijk met deze werkzaamheden verbeteren we de landbouwstructuur in delen rond het gebied. De ontwikkeling van het ‘Dannemeer’ maakt deel uit van de herinrichting Midden-Groningen. Het nieuwe natuurgebied wordt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden in Nederland.

Een gebied ter grootte van 600 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer wordt de komende twee jaar omgevormd tot ‘oermoeras’. We zijn daar deze maand mee begonnen. Tegelijk met deze werkzaamheden verbeteren we de landbouwstructuur in delen rond het gebied. De ontwikkeling van het ‘Dannemeer’ maakt deel uit van de herinrichting Midden-Groningen. Het nieuwe natuurgebied wordt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van met elkaar verbonden natuurgebieden in Nederland.

Ecologische Hoofdstructuur

Het Dannemeer wordt de belangrijkste schakel van de Ecologische Hoofdstructuur in Midden-Groningen, dat als geheel weer een schakel vormt tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. Hierdoor kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en voortplanten. Het Dannemeer is voornamelijk interessant voor water- en moerasvogels zoals de lepelaar en de roerdomp.

Grote waterpartijen

Bij de inrichting van het Dannemeer ontwikkelen we een aantal grote waterpartijen. Landbouwgrond wordt omgevormd tot een mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten, broekbos en kruidenrijke graslanden. Om ervoor te zorgen dat de vogels veilig kunnen broeden, maken we twee zogenaamde ‘vosvrije’ eilanden. Er komt ook meer ruimte voor recreatie. Van de Dannemeerweg maken we een fietspad en we leggen nieuwe fiets- en wandelpaden aan. Staatsbosbeheer zal het nieuwe natuurgebied gaan beheren.

Uitvoering in twee delen

We hebben de werkzaamheden voor het Dannemeer in twee delen opgeknipt. Eerst pakken we het gebied tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg aan. Daarna komt het gebied ten noorden van de Slochtermeenteweg tot aan de Uiterburensloot aan de beurt. Met het tweede gedeelte beginnen we naar verwachting na de zomer van dit jaar. Volgens de planning moet eind 2012 het hele gebied klaar zijn. De inrichting van het Dannemeer wordt begeleid door de landinrichtingscommissie Midden-Groningen. De Dienst Landelijk Gebied voert het secretariaat en projectmanagement.