Inrichting natuurgebied Ellersinghuizerveld in Westerwolde afgerond

De provincie Groningen heeft er met de oplevering van het Ellersinghuizerveld in Westerwolde een nieuw natuurgebied bij. Op vrijdag 13 december werd de inrichting feestelijk afgerond met het verbinden van twee waterlopen in het gebied. Dat gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Henk Staghouwer. Het inrichtingsplan is gemaakt door de gebiedscommissie Westerwolde in opdracht van de provincie Groningen.

 

De provincie Groningen heeft er met de oplevering van het Ellersinghuizerveld in Westerwolde een nieuw natuurgebied bij. Op vrijdag 13 december werd de inrichting feestelijk afgerond met het verbinden van twee waterlopen in het gebied. Dat gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Henk Staghouwer. Het inrichtingsplan is gemaakt door de gebiedscommissie Westerwolde in opdracht van de provincie Groningen.

Nat natuurgebied

In het gebied zijn geulen gegraven en houtwallen en een bosbeek hersteld. Ook is er nu ruimte voor berging van overtollig water uit de omringende landbouwgebieden. Verder is de grond in het gebied afgegraven zodat het voedselarmer wordt. Hierdoor onstaat een nat natuurgebied dat aantrekkelijk wordt voor planten en dieren. Ongeveer 40 hectare van het gebied komt in beheer bij twee particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten gaat de rest van het gebied beheren, in afstemming met Waterschap Hunze en Aa’s.

Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland

Het Ellersinghuizerveld is 400 voetbalvelden (265 hectare) groot en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door de natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt versnippering voorkomen. Hierdoor kunnen planten en dieren beter overleven. In 2018 moet het complete deel van het Natuurnetwerk Nederland in Westerwolde afgerond zijn.

Financiering

De inrichting van het tweede deel van het Ellersinghuizerveld kostte 1,3 miljoen euro en is betaald door de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Natuurmonumenten. Het project is medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

De gebiedscommissie Westerwolde is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, Stichting Promotie Westerwolde, Dienst Landelijk Gebied en de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal.