Inpassingsplan voor wegomlegging N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn

Er komt een nieuwe wegverbinding tussen Noordhorn en Zuidhorn (N355). Omdat het nieuwe weggedeelte niet in het bestemmingsplan van de gemeente Zuidhorn past, maakt de provincie een inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad.

Er komt een nieuwe wegverbinding tussen Noordhorn en Zuidhorn (N355). Omdat het nieuwe weggedeelte niet in het bestemmingsplan van de gemeente Zuidhorn past, maakt de provincie een inpassingsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad. De provincie heeft het voorontwerp-inpassingsplan op 23 maart 2010 vastgesteld. Overheden en instanties, zoals gemeenten en belangenorganisaties krijgen nu de tijd om op dit plan te reageren.

Opwaardering Van Starkenborghkanaal

De aanleiding voor het aanpassen van de provinciale weg N355 is de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die deze vaarweg geschikt maken voor scheepvaart met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn.

Meer informatie over de wegomlegging N355 en het inpassingsplan vindt u op onze website onder uitvoering.