Inloopmarkten over verdubbeling N33 tussen Assen en Zuidbroek

Rijkswaterstaat organiseert twee inloopmarkten over de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. De eerste vindt plaats op dinsdag 8 maart 2011 in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek. De tweede op 10 maart in Parkzicht, Museumplein 3 in Veendam. Beide inloopmarkten duren van 16.00 - 21.00 uur. Op de inloopmarkten kunnen belangstellenden een toelichting krijgen op de plannen voor de N33 en ook mondeling inspreken op het Ontwerp Tracébesluit voor deze weg.

Rijkswaterstaat organiseert twee inloopmarkten over de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. De eerste vindt plaats op dinsdag 8 maart 2011 in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek. De tweede op 10 maart in Parkzicht, Museumplein 3 in Veendam. Beide inloopmarkten duren van 16.00 - 21.00 uur. Op de inloopmarkten kunnen belangstellenden een toelichting krijgen op de plannen voor de N33 en ook mondeling inspreken op het Ontwerp Tracébesluit voor deze weg.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld. Hoe de weg eruit komt te zien, welke gevolgen dit heeft voor de omgeving en hoe de procedure verloopt staat in het Ontwerp-Tracébesluit. Dit besluit ligt tot en met 22 maart 2011 ter inzage op verschillende locaties in Groningen en Drenthe.

Reacties

Alle belangstellenden kunnen mondeling en schriftelijk inspreken tot en met 22 maart 2011. Daarna beoordeelt de minister van Infrastructuur en Milieu alle binnengekomen inspraakreacties en de adviezen uit de regio. Op basis hiervan stelt zij, in overeenstemming met de minister van Economie, Landbouw en Innovatie, het zogenaamde Tracébesluit vast.

Doorstroming

De N33 tussen Assen en Zuidbroek is een gevaarlijke eenbaansweg. Het verkeer stroomt er niet goed door, onder meer door het grote aantal vrachtwagens op de weg. Rijkswaterstaat wil daarom, samen met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen-Zuid en Zuidbroek verdubbelen.

Meer informatie over de N33 is te vinden op  www.rijkswaterstaat.nl/N33 .