Inloopmarkt over toekomst Eemsdelta op 10 december

Hoe wekken we in de toekomst onze energie op? Met zonnepanelen of via grotere elektriciteitscentrales? Willen we zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar de nodige zorg krijgen of verhuizen we naar een zorgvoorziening in een grotere plaats? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde tijdens een inloopmarkt over de toekomst van de Eemsdelta op maandag 10 december van 19.45 tot 22.00 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum. Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum zijn van harte welkom om tijdens deze avond mee te praten over de toekomst van hun regio.

 

Hoe wekken we in de toekomst onze energie op? Met zonnepanelen of via grotere elektriciteitscentrales? Willen we zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar de nodige zorg krijgen of verhuizen we naar een zorgvoorziening in een grotere plaats? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde tijdens een inloopmarkt over de toekomst van de Eemsdelta op maandag 10 december van 19.45 tot 22.00 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum. Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum zijn van harte welkom om tijdens deze avond mee te praten over de toekomst van hun regio.

Ontwikkelingsvisie

Tijdens de inloopmarkt zijn vertegenwoordigers van overheden en milieu- en landbouworganisaties uit de regio aanwezig. Zij hebben samen de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta opgesteld.  Daarin staat hoe zij de toekomst van de Eemsdelta zien. In dit document geven zij een beeld van wonen en leefbaarheid, economie en ecologie in evenwicht, energievoorziening, bereikbaarheid en klimaatadaptatie. De visie wordt gebruikt als basis voor plannen en programma's van provincie, gemeenten en waterschappen. Graag gaan de bestuurders met inwoners van de regio in gesprek om hun mening te horen over de ontwikkelingsvisie.

De Ontwikkelingsvisie Eemsdelta is opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond, het Rijk, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de Milieufederatie, Groningen Seaports en de Land- en Tuinbouworganisatie.