Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Rijksweg en N360 in Groningen

De provincie organiseert een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Rijksweg (N360) in Groningen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni, tussen 16.00 en 20.00 uur, bij Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug, Woldweg 41 in Groningen. Vertegenwoordigers van de aannemer en de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De provincie organiseert een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Rijksweg (N360) in Groningen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 juni, tussen 16.00 en 20.00 uur, bij Buurt- en Speeltuinvereniging Ruischerbrug, Woldweg 41 in Groningen. Vertegenwoordigers van de aannemer en de provincie zijn aanwezig om vragen te  beantwoorden.

Werkzaamheden

Deze zomer voert de provincie werkzaamheden uit aan de Rijksweg en de provinciale weg N360, tussen de aansluiting met de Leeuwenburgstraat (bij de Albert Heijn) en het kruispunt Ruischerbrug. Tijdens de werkzaamheden zijn af en toe weggedeeltes gestremd. Deze stremmingen vinden zo veel mogelijk in het weekend plaats. 

Planning

De volgende werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 juni tot en met 9 augustus:

  • Vanaf 15 juni 2015 worden in het Damsterdiep damwanden aangebracht. Hiervoor worden bij de Ruischerwaardbrug en de Ruischerbrug rijstroken van de N360 gestremd. Het verkeer van en naar Groningen kan dan maar van één rijstrook gebruikmaken. Dit levert hinder voor het verkeer op. Daarom worden weggebruikers geadviseerd zo veel mogelijk de N360 te mijden en de richting Appingedam via de Eemshavenweg (N46) en Loppersum (N996) te nemen.
  • In het weekeinde van 18 en 19 juli 2015 wordt het weggedeelte tussen de kruispunten Ruischerwaard en Ruischerbrug volledig gestremd. Het verkeer wordt dan omgeleid via de  Driebondsweg. De Borgbrug is dan weer in gebruik.
  • Vanaf 20 juli 2015 is de rijstrook vanaf de Oostelijke Ringweg naar de Leeuwenburgstraat gestremd. Aansluitend in het weekend van 25 en 26 juli wordt dit gedeelte in beide richtingen afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden.
  • In het weekend van 1 en 2 augustus 2015 is het gedeelte van de Oostelijke Ring tot de  Ruischerwaard volledig gestremd. Er wordt dan geluidarm asfalt aangelegd.
  • In de week van 3 tot 9 augustus (de laatste week van de bouwvak) zijn er veel werkzaamheden bij het kruispunt bij Ruischerbrug.
  • Van donderdag 6 augustus tot zondag 9 augustus 2015 is de N360 tussen de aansluiting met de Oostelijke Ringweg en het kruispunt bij Ruischerbrug volledig gestremd. Dan wordt er een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht en komen er nieuwe portalen voor de verkeerslichten. Verkeer richting Appingedam en Delfzijl moet dan gebruikmaken van de Oostelijke Ringweg en de Eemshavenweg (N46).

Kijk voor de planning ook op de werkzaamhedenkaart