Inloopbijeenkomst inrichtingsplan Westerlanden-Besloten Venen

Op donderdag 9 april 2015 organiseert de landinrichtingscommissie Haren een inloopbijeenkomst voor de inrichting van het gebied Westerlanden-Besloten Venen. Tijdens deze bijeenkomst in Dorpshuis De Hoeksteen (Lageweg 45a, Noordlaren) geeft de commissie een toelichting op de plannen. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.30 uur op elk moment binnenlopen.

Op donderdag 9 april 2015 organiseert de landinrichtingscommissie Haren een inloopbijeenkomst voor de inrichting van het gebied Westerlanden-Besloten Venen. Tijdens deze bijeenkomst in Dorpshuis De Hoeksteen (Lageweg 45a, Noordlaren) geeft de commissie een toelichting op de plannen. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.30 uur op elk moment binnenlopen.

Meer ruimte voor de Drentsche Aa

Met het uitvoeren van het inrichtingsplan wordt ruim 150 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Het gebied Westerlanden – Besloten Venen ligt in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, ten westen van het Noordlaarderbos. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Na de inrichting zal het gebied er gevarieerder, natter en natuurlijker uitzien. Door het verwijderen van de dijk van de Drentsche Aa wordt de vroegere situatie in dit gebied hersteld. De werkzaamheden beginnen in augustus van dit jaar en zijn voor de zomer van 2016 klaar.

Uitvoering

De begeleiding van dit project ligt bij de provinciale uitvoeringsorganisatie Prolander. Dit gebeurt in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's.