Inloopbijeenkomst 27 november over plannen Noordzeebrug

De provincie en de gemeente Groningen organiseren op dinsdag 27 november 2012 een inloopbijeenkomst over de plannen voor de aanpak van de Noordzeebrug. Belangstellenden kunnen tussen 16.30 en 20.30 uur binnenlopen in het buurtgebouw BSV De Hoogte aan de Borgwal 88 in Groningen. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig voor een toelichting op de plannen en het beantwoorden van vragen.

 

De provincie en de gemeente Groningen organiseren op dinsdag 27 november 2012 een inloopbijeenkomst over de plannen voor de aanpak van de Noordzeebrug. Belangstellenden kunnen tussen 16.30 en 20.30 uur binnenlopen in het buurtgebouw BSV De Hoogte aan de Borgwal 88 in Groningen. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig voor een toelichting op de plannen en het beantwoorden van vragen.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Het project Aanpak Noordzeebrug maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. Tussen 2012 en 2015 gaan de provincie Groningen en de gemeente Groningen de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger om zo het vervoer van meerdere lagen containers per schip mogelijk te maken. De bestaande brug wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste brug. Aan de oostkant van de weg komt een fietspad. Tegelijkertijd wordt ook de huidige kruising van de Noordelijke Ringweg met de Bedumerweg en bedrijventerrein De Hoogte ongelijkvloers gemaakt. Daardoor zijn er geen verkeerslichten meer nodig.

Start

Half december 2012 starten de werkzaamheden aan de Noordzeebrug. Het eerste deelproject duurt tot maart 2013. We leggen dan een tijdelijke weg aan. In deze periode kan het doorgaand verkeer gewoon gebruik maken van de Noordelijke Ringweg, maar men moet rekening houden met beperkte rijstroken. Bovendien wordt de aansluiting op het bedrijventerrein de Hoogte veranderd naar de Virulystraat. Voor meer informatie zie ook www.ringgroningen.nl bij Noordzeebrug.