Inloopavonden Knijpsbrug Hoogezand 

De provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen organiseren op 16 en 19 maart 2020 inloopavonden over de aanpak van de verkeersproblematiek bij de Knijpsbrug en de Rengersbrug in Hoogezand. Het verkeer tussen Hoogezand en de op- en afritten van de A7 stroomt niet goed door. Uit onderzoek zijn vijf locaties met voorkeursvarianten gekomen, die tijdens de twee inloopavonden worden gepresenteerd. Geïnteresseerden zijn welkom tussen (17.00 tot 20.00 uur) in hotel - restaurant Faber in Hoogezand.

De verkeersproblemen bij de Knijpsbrug en Rengersbrug komen vooral voor in de avondspits. Als de brug over het Winschoterdiep open is stroomt het verkeer, vanaf de afrit 41 van de A7, niet goed door. De afgelopen jaren is er veel over de verkeersproblematiek gesproken met omwonenden, gemeente Midden-Groningen, Rijkswaterstaat en hulpdiensten. Met de opgehaalde informatie zijn oplossingsvarianten uitgewerkt in een verkeersstudie.

Oplossing

De provincie zoekt samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Midden-Groningen naar de beste oplossing. Er zijn in totaal zes locaties met voorkeursvarianten (PNG PNG-bestand, 168 KB). Betrokkenen zijn van harte welkom om een reactie te geven op de voorkeursvarianten voor de locaties 1, 4 en 6. De varianten voor de overige locaties (2, 3 en 5) worden binnenkort uitgevoerd of zijn al uitgevoerd.

Locaties met voorkeursvarianten

  • Locatie 1: Verdubbelen afrit 41 en vergroten capaciteit rotondes N387, bij Knijpsbrug.
  • Locatie 2: Verruiming rechtsafbocht Rengersbrug, vanaf de richting Kropswolde en nieuwe verkeersregelinstallatie voor een betere verkeersdoorstroming. Bij de afslag naar de A.B. Nobellaan op de N386 komt een signaleringssysteem voor weggebruikers om geattendeerd te worden op brugbediening van de Rengersbrug.
  • Locatie 3: Rotonde N386-Industrieweg, geen aanpassingen nodig voor een betere doorstroming.
  • Locatie 4: Faciliteren van fietsoversteek bij Zwedenbrug.
  • Locatie 5: Kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Venigastraat, nieuwe verkeersregelinstallatie voor betere verkeersafwikkeling (gerealiseerd in december 2016).
  • Locatie 6: Kerkstraat, toevoegen 'linksafstrook' richting Barentzstraat, met fietsoversteek voor betere doorstroming voor verkeer vanaf rotondecomplex in zuidelijke richting.

Werkzaamheden omgeving Rengersbrug

De aanpassingen in de buurt van de Rengersbrug worden dit voorjaar uitgevoerd. Vanaf medio mei zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Rengersbrug. Om de overlast te beperken vinden de werkzaamheden gelijktijdig plaats. Het wegvak, vanaf de A7 tot de Rengersbrug, wordt opnieuw geasfalteerd. Over deze werkzaamheden organiseren wij nog een aparte inloopavond.

Datum, tijd, locatie

De inloopavonden vinden plaats op maandag 16 maart en donderdag 19 maart in hotel - restaurant Faber in Hoogezand (Meint Veningastraat 123). Beide bijeenkomsten zijn van 17.00 tot 20.00 uur.