Inloopavonden Buizenzone Eemsdelta

Op dinsdag 8 januari en donderdag 10 januari 2013 organiseren de provincie Groningen en het projectbureau Buizenzone Eemsdelta inloopavonden. Belangstellenden kunnen uitleg krijgen over de aanvulling op het Milieueffectrapport (MER), het Landbouweffectrapport (LER) en de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) van de Buizenzone Eemsdelta. In de rapportages wordt ingegaan op de gevolgen voor natuur en milieu, veiligheid, ruimtegebruik en de agrarische sector.

Op dinsdag 8 januari en donderdag 10 januari 2013 organiseren de provincie Groningen en het projectbureau Buizenzone Eemsdelta inloopavonden. Belangstellenden kunnen uitleg krijgen over de aanvulling op het Milieueffectrapport (MER), het Landbouweffectrapport (LER) en de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) van de Buizenzone Eemsdelta. In de rapportages wordt ingegaan op de gevolgen voor natuur en milieu, veiligheid, ruimtegebruik en de agrarische sector.

Vier keuzemogelijkheden

Er zijn vier keuzemogelijkheden voor de loop van de buizenzone Eemsdelta. Het N33-tracé is een nieuwe route voor de buizenzone. Tijdens de inspraakprocedure van het Leermenstracé, het Holwierdetracé en het Eems-Dollardtracé kwamen veel verzoeken binnen om ook een route voor een buizenzone langs de N33 te onderzoeken.

Waar zijn de inloopavonden?

De inloopavond op 8 januari 2013 is in het Eemsdeltacollege (voorheen Fivelcollege), Sikkel 3 in Delfzijl. De inloopavond op 10 januari vindt plaats in Dorpshuis Vinkenhorst, Allersmaweg 17 in Godlinze. Belangstellenden zijn welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. Medewerkers van de provincie, de stichting Buizenzone Eemsdelta en de Grontmij geven uitleg over de aanvulling op het Milieueffectrapport, het Landbouweffectrapport en de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van de Buizenzone Eemsdelta.

Inspraak

Inwoners van de provincie Groningen en andere belanghebbenden kunnen van 8 januari tot en met 18 februari 2013 hun mening geven over de aanvulling op het Milieueffectrapport, het Landbouweffectrapport van de Buizenzone Eemsdelta. Er is geen inspraak mogelijk op de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse. De rapporten liggen ter inzage in het provinciehuis van Groningen en in de gemeentehuizen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond. Loppersum en Slochteren.

Project Buizenzone Eemsdelta

De buizenzone is bedoeld om energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen tussen de Eemshaven en Oosterhorn bij Delfzijl. De stichting Buizenzone Eemsdelta onderzoekt de mogelijkheden om een buizenzone aan te leggen. Deze stichting bestaat uit de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Groningen Seaports, Leidingenstraat Nederland (LSNed), Enexis, Hak bv en Gasunie.

Definitief tracébesluit

Naar verwachting zal het college van Gedeputeerde Staten in het voorjaar van 2013 een voorstel voor een keuze voor een route doen. Provinciale Staten zijn van plan vóór de zomer van 2013 een definitief tracébesluit te nemen.

Meer informatie

Meer over de buizenzone is te vinden op www.provinciegroningen.nl/buizenzone. Hier zijn ook het Milieueffectrapport en het Landbouweffectrapport te downloaden.