Inloopavond over oplossingen verkeersknooppunt de Blauwe Roos

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Oldambt en Rijkswaterstaat een inloopavond over aanpassingen aan verkeersknooppunt de Blauwe Roos bij Winschoten. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 24 maart in hotel-restaurant In den Stallen in Winschoten. Bezoekers kunnen hier tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Er is geen gezamenlijke presentatie; er zijn medewerkers van de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat aanwezig om de oplossingen voor de Blauwe Roos toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Doorstroming verkeer

Verkeersknooppunt de Blauwe Roos ligt aan de A7 bij de op- en afritten naar Winschoten en Blauwestad. De Blauwe Roos is een belangrijk knooppunt voor het verkeer in deze omgeving en daarom wil de provincie maatregelen nemen om het verkeer hier beter te laten doorstromen. Het bestaande verkeersknooppunt vangt de grote hoeveelheid verkeer dat hier rijdt niet goed op. Om de situatie goed in beeld te krijgen, is er onderzoek gedaan naar het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. Daarbij is gekeken naar de slechte doorstroming van het verkeer op de weg tussen de rotondes en ten zuiden van de rotonde Beertsterweg-Oostelijke Rondweg.  De problemen zijn het grootste als de beweegbare brug over het Winschoterdiep (Beertsterbrug) tijdens de middagspits open is geweest voor de scheepvaart.

Mogelijke oplossingen

Om op korte termijn de problemen al gedeeltelijk op te lossen gaan de provincie, de gemeente en Rijkswaterstaat aan de slag met de noordelijke rotonde. De bedoeling is dat dit een zogenaamde 'turborotonde' wordt met een extra rijbaan voor het verkeer vanuit de richting Groningen naar Winschoten. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van een zogenaamde mobiliteitsaanpak samen met onder andere de bedrijven in Winschoten. Daarbij gaat het om mogelijkheden om het verkeer meer te spreiden. Daarnaast vindt de komende tijd nog onderzoek plaats naar de mogelijkheden en het effect van het aanpassen van de brugbedieningstijden voor de recreatievaart in de spits. De oplossingen worden dit jaar samen met de omgeving en betrokkenen verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in 2021 een besluit genomen over de maatregelen.