Inloopavond oostelijke ontsluitingsweg Bedum op 4 juli

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Het Hogeland op donderdag 4 juli een inloopavond over de oostelijke ontsluitingsweg Bedum. De avond vindt plaats in hotel 't Gemeentehuis, Grotestraat 2 in Bedum. Bezoekers kunnen hier tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen. Tijdens de avond wordt er informatie gegeven over het project, de geplande werkzaamheden, de stremming van de provinciale weg N993 en de planning. Medewerkers van de provincie en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

Impressie oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Stremming N993

De provinciale weg N993 loopt tussen Bedum en Ten Boer. Naar verwachting begint de aannemer na de zomer met de eerste werkzaamheden van de eerste fase van het project. De N993 wordt dan verbreed en opnieuw geasfalteerd vanaf de aansluiting bij de Eemshavenweg. De fietsoversteek bij de Stedumerweg krijgt een middenberm, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Tijdens de werkzaamheden is de N993 volledig gestremd.

Oostelijke ontsluitingsweg

Door de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum verbeteren de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de doorgaande route door het dorp Bedum (Boterdiep OZ - Stationsweg - Wilhelminalaan). De oostelijke ontsluitingsweg loopt vanaf de huidige N993 in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Ook komt er een nieuwe brug over het huidige Boterdiep.