Inloopavond doorfietsroute Leek-Groningen

De provincie organiseert een inloopbijeenkomst over de doorfietsroute Groningen-Leek. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november in dorpshuis Lettelbert, Hoofdstraat 190 in Lettelbert. Bezoekers kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Er zijn medewerkers van de provincie en de gemeenten langs de fietsroute aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Drie routes

De nieuwe doorfietsroute tussen Groningen en Leek komt te liggen ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad bij Oostwold. De parallelle fietsroute over de Zonnewal is een belangrijke wens van het dorp Oostwold. De doorfietsroute moet het aantrekkelijker maken om tussen Groningen en Leek de fiets te nemen in plaats van de auto. De provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen werken samen aan de aanleg van de doorfietsroute Groningen-Leek.

Twee varianten

Lange tijd waren er twee varianten in beeld: een ten noorden en een ten zuiden van de A7. Het nu gekozen ontwerp bevat onderdelen van beide varianten. De route ligt ten zuiden van de A7 en loopt voor een deel op de Zonnewal. Extra voordeel van het plan is dat nu ook de fietsroutes richting Leek worden aangepakt. Dit zijn de route over de Hoofdstraat naar Tolbert en de route langs het Lettelberter- en Hoofddiep naar het centrum van Leek.

Zonnewal bij Oostwold

Langs de A7 is een zonnewal gepland tussen het viaduct bij de Munnikevaart en het viaduct bij Lettelbert. Dit is een geluidwal van 1500 meter lang met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 9000 vierkante meter. Deze zonnewal is een initiatief van de Energie Coƶperatie Oostwold.

Doorfietsroutes

Doorfietsroutes zijn fietspaden in de regio Groningen-Assen met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Deze brede en comfortabele fietspaden worden goed onderhouden en in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Dit moet ervoor zorgen dat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.