Inloopavond aanpassingen Provinciale Omgevingsverordening op 16 april

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is van plan om de Omgevingsverordening op een aantal onderdelen te wijzigen. Op maandag 16 april 2012 organiseert de provincie Groningen een inloopavond over de voorgestelde wijzigingen. Bezoekers zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in het Atrium van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen. Tijdens de inloopavond zijn de voorstellen voor aanpassing van de Provinciale Omgevingsverordening in te zien. Ook zijn er medewerkers van de provincie aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is van plan om de Omgevingsverordening op een aantal onderdelen te wijzigen. Op maandag 16 april 2012 organiseert de provincie Groningen een inloopavond over de voorgestelde wijzigingen. Bezoekers zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur welkom in het Atrium van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen. Tijdens de inloopavond zijn de voorstellen voor aanpassing van de Provinciale Omgevingsverordening in te zien. Ook zijn er medewerkers van de provincie aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Ruimtelijke plannen

In een Provinciale Omgevingsverordening staan onder andere regels voor gemeentelijke ruimtelijke plannen, voor bescherming van de bodem en het grondwater, en het waterbeheer. Gedeputeerde Staten willen de Provinciale Omgevingsverordening uit 2009 nu op een aantal punten aanpassen. Zo wordt het ontheffingsstelsel afgestemd op de vernieuwde Wet ruimtelijke ordening (Wro) en worden de milieubeschermingsgebieden aangepast. Ook wordt de SER-ladder geïntroduceerd bij het afstemmen van de plannen voor nieuwe woningbouwlocaties. Deze methode zorgt voor een objectieve afweging van woningbouwplannen op regionaal niveau.

Ter inzage

Het ontwerp van de gedeeltelijke wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening ligt van woensdag 28 maart 2012 tot en met dinsdag 8 mei 2012 ter inzage in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen. Het ontwerp is ook te vinden op de website van de provincie Groningen.