Informatiemarkt over buizenzone tussen Eemshaven en Delfzijl

De provincie Groningen organiseert samen met het projectbureau Buizenzone Eemsdelta een informatiemarkt over de mogelijke aanleg van een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl. De informatiemarkt vindt plaats op maandag 5 juli in dorpshuis Vinkenhorst, Allersmaweg 17 in Godlinze. Belangstellenden kunnen hier tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen om zich te laten informeren over de buizenzone.

De provincie Groningen organiseert samen met het projectbureau Buizenzone Eemsdelta een informatiemarkt over de mogelijke aanleg van een buizenzone tussen de Eemshaven en Delfzijl. De informatiemarkt vindt plaats op maandag 5 juli in dorpshuis Vinkenhorst, Allersmaweg 17 in Godlinze. Belangstellenden kunnen hier tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen om zich te laten informeren over de buizenzone.

Tijdens de informatiemarkt zijn medewerkers van het projectbureau Buizenzone Eemsdelta en de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden over het initiatief en de procedures. Ook gedeputeerde William Moorlag van Ruimtelijke Ordening is aanwezig. Bezoekers van de informatiemarkt kunnen officieel hun mening te geven op de startnotitie van de buizenzone.

Drie mogelijke routes voor een buizenzone

Projectbureau Buizenzone Eemsdelta wil de mogelijkheden onderzoeken om tussen de Eemshaven en Delfzijl een buizenzone neer te leggen. De buizenzone is bedoeld om tussen beide bedrijventerreinen energie, gassen en vloeistoffen te kunnen uitwisselen. In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 zijn drie mogelijke routes voor een buizenzone opgenomen. Mede aan de hand van de Milieu Effect Rapportage (MER) maken Provinciale Staten een keuze voor een route.  In de MER worden de effecten van de buizenzone op onder andere milieu en omgeving, landbouw en veiligheid onderzocht.