Informatiebijeenkomsten plannen N361 en rondweg Bedum

Omwonenden en geïnteresseerden zijn op maandag 3 juni in Bedum en op dinsdag 4 juni in Winsum welkom op een inloopbijeenkomst over de plannen voor de verkeersontsluiting van Noordwest-Groningen (N361 Groningen-Winsum en Bedum). De bijeenkomsten vinden plaats tussen 17.00 en 21.00 uur. Bezoekers kunnen zelf kiezen op welke avond en op welk tijdstip ze willen komen.

 

Omwonenden en geïnteresseerden zijn op maandag 3 juni in Bedum en op dinsdag 4 juni in Winsum welkom op een inloopbijeenkomst over de plannen voor de verkeersontsluiting van Noordwest-Groningen (N361 Groningen-Winsum en Bedum). De bijeenkomsten vinden plaats tussen 17.00 en 21.00 uur. Bezoekers kunnen zelf kiezen op welke avond en op welk tijdstip ze willen komen.

Locatie

Bezoekers kunnen op de volgende locaties terecht:

  • Bedum: Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1-5.
  • Winsum: Marenland-Recreatie, Winsumerdiep 6.

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen bezoekers - via een inloopmarkt - een toelichting op de meest recente plannen en een overzicht van eerdere resultaten van een onderzoek naar alternatieven. Er zijn verschillende medewerkers van de provincie Groningen en de betrokken gemeenten aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen. Op beide avonden is gedeputeerde Mark Boumans (maandag vanaf 20.00 uur en dinsdag vanaf 19.00 uur) aanwezig om vragen te beantwoorden.

Recente ontwikkelingen

De provincie heeft op 14 mei de plannen bekend gemaakt om de N361 tussen Winsum en Groningen te verbeteren. In de onderhandelingen over de vorming van de nieuwe coalitie zijn over diverse thema's afspraken gemaakt. Tijdens deze onderhandelingen zijn ook (financiële) afspraken gemaakt over de verbetering van de verkeersontsluiting van Noordwest-Groningen. Daarbij is besloten 18 miljoen euro extra uit te trekken voor verbetering van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject Winsum-Groningen. Ook is de provincie van plan het vrachtverkeer in het centrum van Bedum te verminderen door een rondweg aan te leggen. Tot slot stelt de provincie voor een rondweg ten noorden van Winsum aan te leggen om de verkeerstdrukte op de Onderdendamsterweg te verminderen.