Informatiebijeenkomsten over plannen N360 op 24 en 25 september

De provincie Groningen organiseert twee informatiebijeenkomsten over de plannen met de provinciale weg N360 bij Ten Post en Wirdum. Op maandag 24 september van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een informatieavond plaats in Ten Post. De tweede bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 september in Wirdum, ook van 19.00 tot 21.30 uur.

 

De provincie Groningen organiseert twee informatiebijeenkomsten over de plannen met de provinciale weg N360 bij Ten Post en Wirdum. Op maandag 24 september van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een informatieavond plaats in Ten Post. De tweede bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 september in Wirdum, ook van 19.00 tot 21.30 uur.

Programma

Op de bijeenkomst van 24 september in Ten Post gaan we in op het voorkeursalternatief voor de aansluiting van de N360 op de Eestumerweg en de Oude Rijksweg. 

  • Locatie: Dorpshuis ’t Holt, B. Kuiperweg 11, 9792 PJ Ten Post. 
  • Tijdstip: maandag 24 september, 19.00 - 21.30 uur

De informatieavond van 25 september in Wirdum staat in het teken van de plannen voor de aansluiting van de N360 op de Wirdumerweg en de Eekwerderweg.

  • Locatie: Dorpshuis van Wirdum, Fromaweg 2, 9917 PK Wirdum
  • Tijdstip: dinsdag 25 september, 19.00 - 21.30 uur

Op beide avonden kunt u alvast zien wat wij tot nu toe hebben uitgewerkt. De plannen zijn nog zeker niet definitief, maar geven wel de richting aan. De bijeenkomsten in Ten Post en Wirdum zijn vooral bedoeld om de onderdelen van plannen bij u in de buurt te bespreken. Voor het beantwoorden van uw vragen zijn diverse deskundigen aanwezig. Uw eventuele opmerkingen en ideeën kunnen een waardevolle aanvulling zijn op onze voorstellen, maar kunnen ook leiden tot een nieuw voorstel. Na de bijeenkomst zullen we verder gaan met de uitwerking.

Ontwerptafelsessie

Tussen 20.00 en 21.00 uur is tijdens de bijeenkomsten op 24 en 25 september een ontwerptafelsessie, waar u uw ideeën ook door middel van schetsen kunt aanleveren. Het aantal deelnemers is hiervoor beperkt. Daarom ontvangen we graag vooraf een aanmelding. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 21 september via het mailadres h.p.van.dijk@provinciegroningen.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen, telefoon 050 - 316 49 47 of vv@provinciegroningen.nl.