Informatiebijeenkomst windpark N33 in Meeden

Op dinsdagavond 26 augustus aanstaande organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het windpark N33. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis van Meeden. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark (variant 6 bij de Eekerpolder) gepresenteerd.

Op dinsdagavond 26 augustus aanstaande organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het windpark N33. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in het dorpshuis van Meeden. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark (variant 6 bij de Eekerpolder) gepresenteerd. Er is gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met gedeputeerde William Moorlag en medewerkers van de provincie Groningen.

Verdiepend onderzoek naar Eekerpolder variant

Voor het windpark N33 zijn al eerder vijf inrichtingsvarianten door de initiatiefnemers en het Rijk onderzocht. Uit deze Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Groningen het Rijk om ruimte gevraagd voor het doen van een verdiepend onderzoek naar deze variant: de zogenaamde 'zesde variant'. Deze variant ligt ten noorden van het dorp Meeden.