Informatiebijeenkomst waterbeheersingsplan Reitdiep-Midden

Donderdag 20 maart 2014 houdt de Gebiedscommissie Reitdiepdal een inloopbijeenkomst over het waterbeheersingsplan voor het weidevogelgebied Reitdiep-Midden. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de voorgenomen inrichtingsmaatregelen, het aangepaste peilbeheer en de formele peilbesluitprocedure. Een peilbesluit-procedure is nodig omdat de waterstanden in het weidevogelgebied worden verhoogd.

Donderdag 20 maart 2014 houdt de Gebiedscommissie Reitdiepdal een inloopbijeenkomst over het waterbeheersingsplan voor het weidevogelgebied Reitdiep-Midden. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de voorgenomen inrichtingsmaatregelen, het aangepaste peilbeheer en de formele peilbesluitprocedure. Een peilbesluit-procedure is nodig omdat de waterstanden in het weidevogelgebied worden verhoogd.

Waar?

De inloopbijeenkomst vindt plaats in Café Hamminghs Doorrit in Garnwerd (Hunzeweg 32) van 18.00 tot 21.00 uur. Medewerkers van onder andere Waterschap Noorderzijlvest, Dienst Landelijk Gebied en Het Groninger Landschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Verbetering waterbeheer en leefomstandigheden weidevogels

De voorbereiding van de inrichtingsmaatregelen voor het weidevogelgebied Reitdiep-Midden is afgerond. Het doel hiervan is om het waterbeheer af te stemmen op de leefomstandigheden van weidevogels. Reitdiep-Midden maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in ons land. Het gebied ligt direct ten oosten van het Reitdiep (globaal tussen Hekkum en Klein Garnwerd) en heeft een oppervlakte van 120 hectare. De werkzaamheden hiervoor beginnen in juli 2014 en duren naar verwachting tot eind 2014.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Asjes van Dienst Landelijk Gebied, telefoon 06 - 524 012 44 of via e-mail: J.P.Asjes@dlg.nl