Informatiebijeenkomst voortgang rondweg Bedum op 29 september

Voor omwonenden en belangstellenden is er op dinsdag 29 september 2014 een inloopbijeenkomst over de voortgang van de plannen rondom de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum, tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Er is geen gezamenlijke presentatie.

Voor omwonenden en belangstellenden is er op dinsdag 29 september 2014 een inloopbijeenkomst over de voortgang van de plannen rondom de oostelijke ontsluitingsweg bij Bedum. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum, tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Er is geen gezamenlijke presentatie.

Voorkeur

De provincie Groningen en de gemeente Bedum hebben op 9 september gekozen voor voorkeursalternatief 2 als best mogelijke optie voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Er zijn drie alternatieven onderzocht voor de nieuwe ontsluitingsweg.

Voorkeursalternatief 2

Voorkeursalternatief 2 loopt langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Op de plaats waar de nieuwe weg het spoor kruist, moet een spoorwegovergang of een tunnel komen. Volgens onderzoek is deze route het beste op het gebied van logica en directheid, op verkeersveiligheid en op de invloed die de weg heeft op ruimte en landschap. Alternatief 2 sluit ook aan bij het structuurplan van de gemeente Bedum.

Zienswijzen

Tot en met woensdag 8 oktober 2014 kunnen mensen zienswijzen indienen. Dit kan ook tijdens de inloopbijeenkomst.

Kijk voor meer informatie op www.bedum.nl.