Informatiebijeenkomst Reitdiepdal op 26 april in Sauwerd

De gebiedscommissie Reitdiepdal houdt op donderdag 26 april 2012 een informatieavond in zalencentrum Ubbegaheem in Sauwerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De commissie zal de plannen toelichten uit het ‘Uitvoeringsprogramma 2011-2013’. Hierin staan maatregelen en plannen op het gebied van onder andere natuur, landbouw, water, recreatie en cultuurhistorie.

 

De gebiedscommissie Reitdiepdal houdt op donderdag 26 april 2012 een informatieavond in zalencentrum Ubbegaheem in Sauwerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De commissie zal de plannen toelichten uit het ‘Uitvoeringsprogramma 2011-2013’. Hierin staan maatregelen en plannen op het gebied van onder andere natuur, landbouw, water, recreatie en cultuurhistorie.

Welke onderwerpen?

Tijdens de informatiebijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Boerenervenproject Reitdiepgebied, dorpsommetjes bij Sauwerd, Adorp en Winsum, restauratie van de Wetsingerzijl, een veilige fietsverbinding tussen Garnwerd en Winsum, herstel van de wierde Oldenzijl, de herinrichting van het kerkterrein van Klein Wetsinge en het onderzoek naar een fietsveer over het Reitdiep.

Advies

In opdracht van de provincie Groningen werkt de gebiedscommissie Reitdiepdal aan ontwikkeling van natuur, een efficiënte landbouw en een optimale waterhuishouding in het gebied. Bewoners en recreanten krijgen de ruimte om te genieten van een uniek landschap met waardevolle cultuurhistorische schatten. Dit gebeurt in overleg met bewoners en diverse organisaties. De commissie geeft advies aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Ook onderzoekt de commissie hoe maatregelen kunnen worden gefinancierd.

Kijk voor meer informatie op: www.dienstlandelijkgebied.nl/reitdiepdal