Informatiebijeenkomst over Zuidelijke Ringweg Groningen

De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen organiseert op dinsdag 25 januari een informatiebijeenkomst in Martiniplaza over de plannen rond de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De projectorganisatie Zuidelijke Ringweg Groningen organiseert op dinsdag 25 januari een informatiebijeenkomst in Martiniplaza over de plannen rond de Zuidelijke Ringweg in Groningen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst vertelt projectdirecteur Jos Hillen wat de stand van zaken is rond de Zuidelijke Ringweg. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Gedeputeerde Marc Jager, wethouder Karin Dekker en directeur Peter Struik van Rijkswaterstaat Noord-Nederland zijn ook aanwezig om vragen te beantwoorden.  

Veranderingen

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen aan de Zuidelijke Ringweg. Daarover maakten de provincie en de gemeente Groningen eind 2009 afspraken met het kabinet. Zo wordt het Julianaplein ongelijkvloers en komt ter hoogte van de Verlengde Hereweg bij het Sterrebos de weg lager te liggen. Over dat deel van de weg komen een paar zogeheten 'deksels', die gebruikt kunnen worden als oversteekplaats voor fietsers of voetgangers of voor groen. Met de aanpassingen aan de Zuidelijke Ringweg moet het verkeer beter doorstromen, de stad beter bereikbaar worden en de leefbaarheid voor de bewoners verbeteren.

Uitwerking

Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie Groningen hebben een gezamenlijke projectorganisatie opgericht om deze afspraken verder uit te werken. In een Milieueffectrapport (MER) wordt onderzocht wat de gevolgen van de aanpak van de weg zijn voor het milieu. In het Ontwerptracébesluit (OTB) staan voorstellen voor de vormgeving van de weg, de doorstroming op de weg en de inpassing van de weg in de omgeving. Het OTB/MER-rapport moet halverwege 2012 klaar zijn. Daarna volgt een inspraakperiode. Het definitieve plan voor de Zuidelijke Ringweg is begin 2013 afgerond. De werkzaamheden kunnen dan in 2015 beginnen. In 2019/2020 is de vernieuwde Zuidelijke Ringweg klaar.

Voor meer informatie over de Zuidelijke Ringweg, kunt u kijken op www.ringgroningen.nl