Informatiebijeenkomst over Waddengebied op 15 december

Op dinsdag 15 december organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst in Leeuwarden over de ontwerp-beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekust (de zogenoemde Natura 2000-gebieden). In deze plannen staan maatregelen om de natuur in dit gebied te beschermen, waarbij ook rekening gehouden is met ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten.

Op dinsdag 15 december organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst in Leeuwarden over de ontwerp-beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekust (de zogenoemde Natura 2000-gebieden). In deze plannen staan maatregelen om de natuur in dit gebied te beschermen, waarbij ook rekening gehouden is met ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten.

Locatie

De informatiebijeenkomst in Leeuwarden vindt plaats in het Oranjehotel in Leeuwarden (Stationsweg 4), tussen 19.00 en 21.30 uur. Deskundigen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen tijdens de bijeenkomst. De terinzagelegging van de plannen volgt nog.

Natura 2000

De plannen voor de Waddenzee en de Noordzeekust zijn opgesteld door het Rijk, in samenspraak met provincies, gemeenten en natuur- en ondernemersorganisaties en hebben een looptijd van zes jaar. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Meer informatie is te vinden op www.natura2000.nl.